Brøyetjenester

I Norge får vi ofte store mengder snø på kort tid. For å sikre at ikke menneskeliv går tapt, eller at mennesker og materialer blir skadet, er det viktig at en brøytebil er tilgjengelig fort – gjerne så snart den første snøen har lagt seg. Salting og strøing er også viktig for å sikre veinettet når det er glatt. Bjørkeng Anleggsdrift AS tilbyr brøyting, salting og strøing med sand til rimelige priser, og vi stiller på kort varsel.