Massetransport

Bjørkeng Anleggsdrift AS transporterer fyllmasser som jord, sand, singel, grus, pukk og andre fyllmasser.  Fyllmasser kan for eksempel brukes for å bygge opp en tomt, eller for å fylle ut ujevnt terreng der det skal lages grusvei/asfaltert vei.

Bjørkeng Anleggsdrift AS er totalleverandør av gravetjenester, og utfører gravearbeid i hagen for deg som privatperson, eller på byggeplassen til din bedrift.

Vi har lang erfaring innen graving og har en moderne maskinpark tilpasset de fleste typer oppdrag.
Vi har minigravere til dreneringsgrøfter og graving på mindre arealer, og større gravemaskiner for større arbeid innen graving.