Rivning

Bjørkeng Anleggsdrift AS utfører rivning av alle typer konstruksjoner, ved hjelp av gravemaskin og kompaktlastere. Rivning kan enten utføres på hele eller deler av bygningskonstruksjoner. Vi utfører også innvendig, selektiv rivning, ved for eksempel ombygging og rehabilitering. Alle prosjekter utføres etter gjeldende regler og krav satt av myndighetene. Sikkerhet er viktig for oss – både vår og din.

Dersom du eier en gammel bolig som det ikke lønner seg å redde – kontakt oss for rivning. Dette er ofte en rimeligere løsning enn å rehabilitere boligen.